Лиценца

Лиценца “А” за вршење туристичка дејност издадена од министерството за Економија.